Informace na reklamace a vracení zboží

 1. Formulář na odstoupení od smlouvy do 14 dnů
 2. Reklamace na zboží

Zboží zasílejte  na : Moehr, s.r.o Kladenská 90, Úhonice 252 18

 • Vítejte na stránce určenou pro vrácení zboží a reklamace na zboží.
 • Postupujte dle instrukcí na této stránce.

 

Formulář na odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 • Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Formulář vyplnit a vložit do balíku a odeslat nám. 

 

Adresát:

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání zboží:

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

Číslo prodejního dokladu :

 

Číslo objednávky :

 

Cena která má být vrácena : (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet

 

číslo:................................................ /………………………………

 

Upozornění peníze vracíme pouze na účet- Ne poštovní složenkou.

 

Datum ……………………………………………

 

Podpis zákazníka…………………………………

 

Poučení : Zboží si můžete vyzkoušet

 • Nemělo by však dojít k jeho  zjevnému opotřebení.
 • Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno.
 • Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

 

Tyto náklady vám budou nahlášeny emailem.

 

 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

 

 • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

 • Zboží zasílejte  na : Moehr, s.r.o Kladenská 90, Úhonice 252 18
 • Tel : 725 981 235
 • Upozornění : zboží nám nezasílejte na dobírku –dobírky nepřebíráme.

 

 

Reklamace na zboží - formulář pro reklamaci zboží

 • Reklamační list-Formulář vyplnit a vložit do balíku a odeslat nám. 

 

Dodavatel: Moehr, s.r.o Kladenská 90, Úhonice 252 18

 

1.      Reklamující:

 

2.      Jméno:

 

3.      Adresa:

 

4.      Telefon:

 

5.      E-mail:

 

6.     Číslo prodejního dokladu:                    Datum prodeje:

 

7.     Číslo objednávky:

 

8.     Na jakém našem internetovém obchodě bylo zboží zakoupeno : www.

 

9.     Označení reklamovaného zboží:

 

10.   Výrobní číslo:                                                         Sériové číslo:

 

Detailní  popis závady zboží:

 

Obsah balení při předání když Vám bylo doručeno   :   

 

Upozornění :  Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní očištěné a včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

Jaký preferujete způsob vyřízení reklamace:

 

 

 

................................................................ Datum a podpis reklamujícího

 

Další podrobné informace naleznete na této adrese http://www.elektromaterial-praha.cz/?cz_obchodni-podminky,4